PAH Mallorca

Plataforma de Afectadxs por la Hipoteca – Mallorca

La PAH lluitarà per una Llei d’Habitatge Digne a les Illes Balears

Posted by pahmallorca en abril 5, 2016

La Plataforma d’Afectades per les Hipoteques a Mallorca després d’haver fet una primera anàlisi de l’esborrany de la Llei d’Habitatge de les Illes Balears considera que és una Llei descontextualitzada en el temps, que no dóna resposta a l’obligació per part del Govern de les Illes Balears de garantir un habitatge digne per tots els ciutadans de Ses Illes.

L’avantprojecte de llei no inclou pràcticament cap de les propostes la PAH va entregar tant als diferents grups polítics (1) com les propostes fetes a la Taula de l’Habitatge ni les aportacions en les reunions en les quals hem participat per tal de redactar aquesta llei.

El document al qual hem tingut accés després que ho fes la premsa (2) i tres setmanes després que corregués pels passadissos del parlament, dedica més de la meitat del mateix a l’habitatge protegit (que no social) i a les fiances dels lloguers i a regular els dipòsits d’aquestes. I en tot aquest gruix de la llei no hem trobat cap solució als problemes que les restriccions de l’habitatge protegit ha causat a les famílies que durant la crisi no han pogut fer front a les hipoteques d’aquest model d’habitatge, i que han fet que no poguessin per exemple donar-los en dació en pagament i alliberar-se del seu deute.CARTELL 2016

El document quan xerra dels desnonaments diu que la legislació estatal (RDL 6/2012, Llei 1/2013 i RDL 1/2015) ja cobreix la problemàtica relacionada amb els desnonaments. Aquesta legislació que reconeixen ara com a bona, va ser la que la PAH va recórrer al Tribunal Constitucional per sis motius (3) dels quals el TJUE ja ha dictat en dos d’ells en el sentit que la PAH exposava en l’esmentat recurs. Cal recordar que va ser el PSOE, actual titular de la conselleria de la qui depèn l’habitatge, qui va dur aquest Recurs al Tribunal Constitucional i posant-se les medalles. Ara damunt la futura Llei d’Habitatge Autonòmica intenta legitimar la vergonyosa tasca del Partit Popular pel que fa a la política d’habitatge dels darrers 4 anys i les estèrils mesures contra els desnonaments.

A més trobem a faltar els següents punts que la PAH considera en una llei d’habitatge moderna i que doni resposta a les problemàtiques que hem viscut des de l’inici de la crisi i que segueixen vigents actualment:

  •  Mesures contra el sobreendeutament relacionat amb l’habitatge habitual, que concretin un procediment extrajudicial i un altre judicial per tal d’arribar a donar solucions abans d’arribar al procediment d’execució hipotecària i evitar en aquest procediment el deute que pogués restar com a part de la solució adoptada.
  • Mesures per a evitar els desnonaments que puguin produir una situació de manca d’habitatge.
  • Mesures per tal de fer front a situacions de pobresa energètica, almenys fins que el Govern Balear legisli definitivament en aquest sentit.
  • La regulació de clàusules abusives per part de la conselleria de Consum com a part de les atribucions que ja avui en dia els pertoca.
  • Llindar màxim de despeses destinades a habitatge habitual i a subministraments bàsics cal que a més de ser inferior al 30% dels ingressos de la unitat familiar tingui en compte altres aspectes com la composició de la mateixa per tal que aquest llindar sigui coherent amb la realitat de la unitat familiar.
  • El document al qual hem tingut accés tan sols parla de Bancs o entitats financeres. Des de la PAH volem que es xerri de “grans tenedors d’habitatge”, ja que l’especulació immobiliària sobre el Dret a l’Habitatge és una pràctica que cal afrontar amb tots els actors que mercantilitzen els Drets Humans.
  • En conclusió, el Govern Balear i l’equip que ha redactat el document no han fet els seus deures. L’avantprojecte de llei és un document que fa olor de ranci, tret d’algun calaix on després d’espolsar-lo se li han afegit alguns articles com a declaració de bones intencions i que no s’arriben a desplegar en el text de la llei i alguna mesura que pretén ser innovadora com les multes a les entitats financeres per pisos desocupats però que en el context global queden molt lluny de l’abast que cal esperar d’una llei que pretengui garantir l’accés a un habitatge digne a les persones que vivim a les Illes Balears.

Esperem que a la pròxima reunió de la Taula d’Habitatge aquest pròxim dimecres, es facin menció a les demandes, que varen rebre el vistiplau de tots els grups parlamentaris, aportades per la PAH. i, que en definitiva, ens duguin un document més d’acord a la realitat social de les Illes Balears i a les necessitats de la ciutadania en matèria d’habitatge.

Referències:
(1) Exigències PAH al parlament i als partits polítics
Llei catalana entregada al Parlament de les Illes Balears com a referència: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6928/1438494.pdf
Les Cinc de la PAH http://afectadosporlahipoteca.com/category/exigencias-pah/

(2) Article del diari Última Hora amb referència a un article de l’avantprojecte de la llei
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/03/28/184150/govern-obligara-bancos-cedan-pisos-vacios-les-multara-niegan.html

(3) Recurs Inconstitucionalitat
Resum http://afectadosporlahipoteca.com/2013/08/07/recurso-inconstitucionalidad-pah-derechos-humanos/#resumen-recurso-inconstitucionalidad
Recurs Complet http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2013/08/RI-L-1-13-complemento-695.4-lec.pdf
Registre del recurs presentat pel PSOE https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10401
Noticia: http://www.rtve.es/noticias/20130816/psoe-recurre-ley-antidesahuicio-ante-tc-tras-introducir-correcciones-texto-pah/738841.shtml

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: